Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ορίζονται ρητά στο παρόν έγγραφο («Όροι») ισχύουν για κάθε πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Bitcoin Solutions, Inc (εφεξής «Bitcoin Solutions» «εμείς», «εμάς», ή «μας»), την χρήση της ιστοσελίδας https://mybitcards.com/ & https://bitcards.com (της «Σελίδας») ή και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που διατίθενται από την Bitcoin Solutions (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»).

Παρακαλούμε αναγνώστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν προχωρήσετε σε χρήση των Υπηρεσιών. Με την χρήση των Υπηρεσιών, την λήψη του λογισμικού μας, την περιήγηση στην ιστοσελίδα, ή πατώντας πως δέχεστε ή συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης όταν η επιλογή αυτή τίθεται στη διάθεσή σας, αποδέχεστε και συμφωνείτε στη δέσμευση και την συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και την πολιτική απορρήτου η οποία ενσωματώνεται στο παρόν έγγραφο μέσω παραπομπής. Αν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους ή την πολιτική απορρήτου, πρέπει να μην εισέρχεστε ή να μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Στην ενότητα 12 του τρέχοντος εγγράφου περιέχεται ένα Συνυποσχετικό Συμφωνητικό, το οποίο ορίζει πως οι διαιτησίες μεταξύ των δύο πλευρών θα υποβάλλονται για δεσμευτική απόφαση διαιτησίας. Παραιτείστε από δικαίωμά σας να προσφύγετε στο δικαστήριο και να δικαστείτε ενώπιον ενόρκων.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε και να ενημερώσουμε ανά διαστήματα τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Όλες οι αλλαγές έχουν ισχύ άμεσα κατόπιν της δημοσίευσής τους και ισχύουν για κάθε πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών έκτοτε και στο εξής. Ωστόσο, όλες οι αλλαγές στις διατάξεις επίλυσης διαφορών που ορίζονται από Διέπον Δίκαιο και Δικαιοδοσία, δεν θα ισχύουν για οποιεσδήποτε διαιτησίες για της οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν ειδοποιηθεί πριν η τροποποίηση αναρτηθεί από εμάς. Αν προβούμε σε τροποποιήσεις, θα σας ενημερώσουμε ανανεώνοντας την ημερομηνία που βρίσκεται στην αρχή των Όρων. Η συνέχεια χρήσης των Σελίδων από εσάς κατόπιν μιας τέτοιας ενημέρωσης, αυτομάτως θεωρείται πως συνιστά αποδοχή των τροποποιήσεων.

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

    1.1. Γενικές Απαιτήσεις

Οι Υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσεις το 18ο έτος της ηλικίας τους και που πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στους παρόντες Όρους. Δηλώνετε και εγγυάστε πως: (α) είστε σε νόμιμη ηλικία σύναψης δεσμευτικής σύμβασης· (β) δεν σας έχει ανασταλεί ή αφαιρεθεί η άδεια χρήσης των Υπηρεσιών μας σε προηγούμενο χρονικό διάστημα· (γ) δεν ανήκετε στον κατάλογο «Ειδικώς Σεσημασμένων Πολιτών» του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων· και (δ) έχετε πλήρες δικαίωμα και εξουσία να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους.

Επιπροσθέτων, σε περίπτωση που αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Σελίδες εκ μέρους μίας εταιρικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε πως έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την δυνατότητα να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους εκ μέρος της οντότητας αυτής. Η Bitcoin Solutions διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, αλλαγής ή ενημέρωσης των όρων αυτών οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

  1.2. Απαγορευμένες Τοποθεσίες

Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σε περίπτωση που διαμένετε, ή είστε πολίτης οποιουδήποτε κράτους, χώρας, εδάφους ή έτερης δικαιοδοσίας στην οποία η χρήση των Υπηρεσιών είναι παράνομη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το ισχύον δίκαιο. Συμφωνείτε και εγγυάστε πως δεν είστε πολίτης ή κάτοικος δικαιοδοσίας που υπάγεται στα άνωθεν. Επιπλέον ενδέχεται να απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν διαμένετε, είστε κάτοικος ή πολίτης οποιαδήποτε άλλης δικαιοδοσίας την οποία η Bitcoin Solutions έχει αποφανθεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να απαγορεύσει την χρήση των Υπηρεσιών. Η Bitcoin Solutions διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει ελέγχους και να αποκλείει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες της. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με την παρούσα Ενότητα, ακόμα και στην περίπτωση που τα μέτρα της Bitcoin Solutions για αποκλεισμό χρήσης των Υπηρεσιών της δεν είναι αποτελεσματικά ή υπάρχει τρόπος παράκαμψής τους.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Bitcoin Solutions παρέχει λογισμικό, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες την αγορά καρτών δώρου, την εξαργύρωση καρτών δώρου, την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας, την εισαγωγή των στοιχείων πορτοφολιού Bitcoin, και την μεταφορά των bitcoin από το δικό μας πορτοφόλι στο δικό σας. Χρησιμοποιούμε μία τρίτη εταιρεία, την Prime Trust, LLC (“Prime Trust”) για την πραγματοποίηση της εξαργύρωσης των Bitcoin. Δεν είμαστε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και δεν παρέχουμε συμβουλές επενδύσεων και χρηματοοικονομικών.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, πρέπει να δημιουργήσετε και να διατηρείτε λογαριασμό κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών («Λογαριασμός Bitcoin Solutions»). Θα: (α) δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό· (β) παρέχετε πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες· (γ) ενημερώσετε έγκαιρα τις πληροφορίες που μας παρέχετε ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς να είναι πλήρεις και έγκυρες σε κάθε περίπτωση· (δ) διατηρήσετε την ασφάλεια του Bitcoin Solutions Λογαριασμού σας προστατεύοντας τον κωδικό πρόσβασης ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση· (ε) ειδοποιείτε εγκαίρως την Bitcoin Solutions σε περίπτωση που ανακαλύψετε τυχόν ύποπτη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του Bitcoin Solutions Λογαριασμούς σας ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας που σχετίζεται με τον Bitcoin Solutions Λογαριασμό σας· και (στ) αποδεχτείτε άπαντες τους κινδύνους εξουσιοδοτημένης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Bitcoin Solutions Λογαριασμό σας.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Συμμόρφωσης, είναι αναγκαίες ορισμένες πληροφορίες για να γνωρίζουμε τους πελάτες μας και για να διατηρούμε αρχεία των συναλλαγών. Πραγματοποιούνται έλεγχοι της εγκυρότητας του προγράμματός μας. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε πτυχή των απαιτήσεων συμμόρφωσης που θέτουμε, διατηρούμε το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς εξηγήσεις, να σας αφαιρέσουμε την άδεια χρήσης των υπηρεσιών μας.
Συγκεντρώνουμε και καταγράφουμε συγκεκριμένες πληροφορίες («Αρχεία KYC») από όλους τους πελάτες που ολοκληρώνουν μια συναλλαγή. Ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής και την φύση της σχέσης μας, συλλέγουμε:

 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Την τηλεφωνική επαλήθευση μέσω SMS
 • Την διεύθυνση Email
 • Ένα αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης ή ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση
 • Σε περίπτωση που απαιτείται, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου.

Μας δίνετε την εξουσιοδότηση, άμεσα ή διαμέσω τρίτων, να πραγματοποιήσουμε οποιεσδήποτε έρευνες ούτως ώστε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Σε αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνεται το να ζητήσουμε να μας παραχωρήσετε επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως τον αριθμό φορολογικού μητρώου, το να επιβεβαιώσουμε πως σας ανήκει η διεύθυνση email ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καταχωρήσατε, το να αιτηθούμε μια πιστωτική αναφορά, ή να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες σας μέσω βάσεων δεδομένων τρίτων ή μέσω διαφορετικών πηγών. Προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν. Δέχεστε ότι έχετε γνώση πως θα αναλύσουμε και θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να προσδιορίσουμε το αν πληροίτε ή όχι τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή («Διαδικασία Επαλήθευσης»). Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ενδέχεται να καθυστερήσει κατά την διάρκεια της Διαδικασίας Επαλήθευσης, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση, ή έτερη βλάβη η οποία μπορεί να σχετίζεται με την καθυστέρηση ή την άρνηση παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν περάσετε την Διαδικασία Επαλήθευσης, ή αν δεν μπορέσετε να μας παρέχετε καμία από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, ενδέχεται να μην σας δοθεί πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Αν θεωρείτε πως ήταν άδικη η άρνηση πρόσβασης στις Υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Αναγνωρίζετε ότι η Bitcoin Solutions δεν φέρει καμία ευθύνη για τους κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων, και εθελοντικά αναλαμβάνετε τους κινδύνους αυτούς με την απόφασή σας να προχωρήσετε σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω της Σελίδας μας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε από τους πόρους που προσφέρουμε, είναι πιθανό να σας ζητηθεί μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Το να μας παρέχετε σωστές, επικαιροποιημένες και ολοκληρωμένες πληροφορίες αποτελεί προϋπόθεση ούτως ώστε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται στην χρήση των διαδραστικών λειτουργιών που διατίθενται ως μέρος των Υπηρεσιών μας, διέπονται από την πολιτική απορρήτου, και συναινείτε σε άπασες τις ενέργειές μας ως προς τις πληροφορίες σας και σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε, ή σας δοθεί όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα πλαίσια των διαδικασιών ασφαλείας μας, οφείλετε να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εμπιστευτική, και απαγορεύεται να την μοιραστείτε με άλλο άτομο ή οντότητα. Συναινείτε επίσης πως θα αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό σας με το πέρας κάθε συνεδρίας. Οφείλετε να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την πρόσβασή σας στον λογαριασμό σας μέσω δημόσιου ή κοινόχρηστου υπολογιστή, ούτως ώστε τρίτοι να μην είναι σε θέσει να δουν ή να καταγράψουν τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες προσωπικές σας πληροφορίες.
Διατηρείτε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλο αναγνωριστικό, είτε επιλέχθηκε από εσάς είτε σας το παρείχαμε εμείς, οποιαδήποτε στιγμή και κατά την διακριτική σας ευχέρεια χωρίς την υποχρέωση να κοινοποιήσετε τον λόγο, συμπεριλαμβανομένου αν, κατά τη γνώμη σας, έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης.

4. Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

4.1 Η σχέση μας με την Prime Trust, LLC

Η Prime Trust, LLC (“Prime Trust”), είναι μια μισθωμένη Εταιρεία Καταπιστεύματος με έδρα τη Νεβάδα, η οποία μας διευκολύνει στην εξαργύρωση των δωροκαρτών bitcoin. H Prime Trust θα: (α) διευκολύνει στην πώληση των bitcoin στο ποσό που αιτηθήκατε και σύμφωνα με τις πληροφορίες της δωροκάρτας που καταχωρήσατε· (β) εισπράξει ένα τέλος· (γ) μεταφέρει τα bitcoin που αγοράσατε στο ψηφιακό πορτοφόλι το οποίο δημιουργήθηκε για την φύλαξη των bitcoin που αγοράσατε· (δ) μεταφέρει ένα μέρος των τελών σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι το οποίο δημιουργήθηκε για τα bitcoin υπό την δική μας επιμέλεια· και (ε) κατόπιν αιτήματός σας, μεταφέρει τα bitcoin σε οποιοδήποτε ψηφιακό πορτοφόλι ζητήσετε. Εμείς δεν έχουμε ποτέ την επιμέλεια, τον έλεγχο ή την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων στα bitcoin που εξαργυρώνετε μέσω της Prime Trust, ή τα οποία αφήνετε υπό την επιμέλεια της Prime Trust.

4.2 Η σχέση σας με την Prime Trust

Αν και σας παρέχουμε πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να υποδεικνύουν την τιμή εξαργύρωσης των bitcoin που αγοράσατε, εμείς δεν πουλάμε bitcoin ούτε είμαστε μεσάζοντες πώλησης bitcoin. Η εξαργύρωση των bitcoin αφορά εσάς και την Prime Trust. Αυτό έχει ως πιθανό αποτέλεσμα περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμή του bitcoin που αγοράζεται να διαφέρει από την τιμή που εμφανίζεται στις Υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε τα αρχεία KYC με την Prime Trust.
Δεν φέρουμε ευθύνη για καμία από τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την Prime Trust. Σε περίπτωση που η Prime Trust αποτύχει στο να ολοκληρώσει μία εξαργύρωση δωροκάρτας εκ μέρους σας στο σωστό ποσό ή χρονοδιάγραμμα, ή σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε απώλεια κατά την εξαργύρωση της δωροκάρτας σας μέσω της Prime Trust, εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την απώλεια.

5. ΑΓΟΡΑ BITCOIN & ΟΡΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΩΝ

  5.1 Αγορά Bitcoin

Για κάθε αγορά bitcoin, θα χρειάζεται να κάνετε τα ακόλουθα: (α) να επιλέξετε την αξία του bitcoin που θέλετε να αγοράσετε σε δολάρια· (β) να συμπληρώσετε τον αριθμό και το pin της δωροκάρτας· (γ) να συμφωνήσετε με το αυτοκατευθυνόμενο συμφωνητικό λογαριασμού του θεματοφύλακα· (δ) να παρέχετε οποιαδήποτε επιπρόσθετη προσωπική πληροφορία (KYC) που μπορεί να σας ζητηθεί. Ενδέχεται να ζητήσουμε από εσάς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή για να ολοκληρώσετε την αγορά bitcoin.

  5.2 Όρια εξαργύρωσης δωροκάρτας

Οι εξαργυρώσεις δωροκάρτας δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των $2,000 ανά κάρτα. Η ελάχιστη αξία δωροκάρτας είναι $20. Δεν υφίσταται ημερήσιο όριο στην εξαργύρωση καρτών. Οι δωροκάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαργύρωση bitcoin και όχι μετρητών.

5.3 Όρια αγοράς δωροκάρτας

Οι εξαργυρώσεις δωροκάρτας δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των $2,000 ανά κάρτα. Η ελάχιστη αξία δωροκάρτας είναι $20. Για τους ιδιώτες υπάρχει ημερήσιο όριο $10,000 για την αγορά δωροκαρτών. Για τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ημερήσιο όριο για την αγορά δωροκαρτών.

6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ BITCOIN

Mε το παρόν έγγραφο παραιτείστε, εκχωρείτε και απορρίπτετε αμετάκλητα οποιαδήποτε και κάθε αξίωση, γνωστή ή άγνωστη σε εσάς, ενάντια στην Bitcoin Solutions και τους συνεργάτες της. Δηλώνετε και εγγυάστε πως έχετε την γνώση, εμπειρία, κατανόηση, επαγγελματική ενημέρωση και πληροφόρηση για αξιολογήσετε μόνοι σας τα οφέλη και τους κινδύνους από την χρήση των Υπηρεσιών μας. Συμφωνείτε στο ότι είχατε κάθε αναγκαία ευκαιρία για να διερευνήσετε τις Υπηρεσίες μας, καθώς και τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Κατά την αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων, επιλέγετε οικειοθελώς να συμμετέχετε σε μία περίπλοκη οικονομική συναλλαγή που ενέχει κινδύνους. Αναγνωρίζετε πως έχετε γνώση των διαφόρων κινδύνων που σχετίζονται με την χρήση της Σελίδας μας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται, και όχι μόνο, η οικονομική ζημία. Mε το παρόν έγγραφο παραιτείστε, εκχωρείτε και απορρίπτετε αμετάκλητα οποιαδήποτε και κάθε αξίωση, γνωστή ή άγνωστη σε εσάς, ενάντια στην Bitcoin Solutions και τους συνεργάτες της.

Δηλώνετε και εγγυάστε πως έχετε την γνώση, εμπειρία, κατανόηση, επαγγελματική ενημέρωση και πληροφόρηση για αξιολογήσετε μόνοι σας τα οφέλη και τους κινδύνους.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας για πληροφορίες σχετικά με το πως η Bitcoin Solutions συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τις πληροφορίες σας.
8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8.1. Επίλυση Διαφορών

Η Bitcoin Solutions διατηρεί το δικαίωμα να επιλύνει ζητήματα και διαιτησίες κατά την διακριτική της ευχέρεια. Στα ζητήματα αυτά συμπεριλαμβάνεται η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, η παραβίαση νόμων και κανονισμών, αφύσικες συναλλαγές και άλλα ζητήματα που δεν αναφέρονται ονομαστικά στους Όρους. Οι χρήστες συναινούν στο να επωμιστούν τα κόστη που θα προκύψουν από την διαδικασία επίλυσης των διαιτησιών.
8.2. Ακρίβεια των πληροφοριών

Οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από τις οθόνες που προβάλλονται στις Υπηρεσίες μας. Συναινείτε και εγγυάστε πως όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών είναι ακριβείς και ολοκληρωμένες από πάσα άποψη.

8.3. Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία· Φορολογία

Φέρετε πλήρως την ευθύνη συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους οι οποίοι σχετίζονται με τις δραστηριότητες συναλλαγών και άλλη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε, των υποχρεώσεων αναφοράς και πληρωμής της φορολογίας. Εσείς θα καθορίσετε ποιοι νόμοι, σε περίπτωση που υπάρχουν, είναι εκείνοι που ισχύουν στην χώρα που διαμένετε. Η Bitcoin Solutions έχει θέσει στη διάθεσή σας γενικές πληροφορίες που αναφέρουν συνοπτικά τις απαιτήσεις αδειοδότησης των χωρών ως προς τους πωλητές Bitcoin, ωστόσο η Bitcoin Solutions δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε από τις πράξεις των χρηστών της. Η Bitcoin Solutions συστήνει να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ενδέχεται να ισχύουν φόροι στις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιείτε μέσω της Σελίδας. Είναι δική σας ευθύνη το να αναφέρετε και να διαβιβάσετε τους φόρους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Bitcoin Solutions δεν φέρει καμία ευθύνη στο να καθορίσει αν ισχύουν φόροι κατά την χρήση των υπηρεσιών της.

  8.4. Μη αποδεκτή χρήση ή συμπεριφορά

Απαγορεύεται να:

 • Παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, συμβόλαιο, πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους, ή να διαπράξετε αδικοπραξία ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες·
 • Χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με κάθε τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει, διαταράξει ή αναστείλει άλλους χρήστες από το να απολαύσουν τις Υπηρεσίες, ή θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, παρακωλύσει ή προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο·
 • Χρησιμοποιήσετε ρομπότ, προγράμματα αράχνη, crawler, πρόγραμμα απόξεσης ή άλλα αυτόματα μέσα ή διεπαφές που δεν παρέχονται από την Bitcoin Solutions για την πρόσβαση στις υπηρεσίες ή την εξαγωγή δεδομένων·
 • Χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό τρίτου χρήστη χωρίς εξουσιοδότηση·
 • Να χρησιμοποιήσετε κακόβουλα λογισμικά, ιούς, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα στην σελίδα·
 • Να αναπτύξετε εφαρμογές τρίτου μέρους οι οποίες αλληλοεπιδρούν με την Σελίδα χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση, ή χωρίς να συμφωνηθεί·
 • Να παρέχετε λανθασμένες, ανακριβείς, ή παραπλανητικές πληροφορίες·
 • Να δημοσιεύσετε περιεχόμενο ή επικοινωνίες δυσφημιστικού, συκοφαντικού, χυδαίου, αισχρού, πορνογραφικού, ρητώς σεξουαλικού, προσβλητικού, ακατάλληλου, πρόστυχου, υπαινικτικού, παρενοχλητικού, μίσους, απειλητικού, επιθετικού, μεροληπτικού, φανατικού, καταχρηστικού, εμπρηστικού, δόλιου, παραπλανητικού, ή με άλλον τρόπο απαράδεκτου περιεχομένου·
 • Να παροτρύνετε ή ενθαρρύνετε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να συμμετάσχει σε κάποια από τις δραστηριότητες που απαγορεύονται σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα.

  8.5. Χρεώσεις Υπηρεσίας

Η Bitcoin Solutions διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τέλη στους χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της. Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της Bitcoin Solutions το να προσαρμόσει τα τέλη υπηρεσίας που χρεώνονται οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της. Όλοι οι φόροι είναι πρόσθετοι. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων των τελών. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις που συνδέονται με την συναλλαγή από τρίτα μέρη.

9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συναινείτε στο να λαμβάνετε ηλεκτρονικά όλες τις επικοινωνίες, τις συμφωνίες, τα έγγραφα, τις αποδείξεις, τις ειδοποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις (συλλογικά, «Επικοινωνίες») που παρέχουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να σας παρέχουμε τις Επικοινωνίες αυτές αναρτώντας τες στην Σελίδα.

10. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  10.1. Ιδιοκτησία των υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες, η Σελίδα και όλη η τεχνολογία, το περιεχόμενο, τα δεδομένα και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, προβάλλονται ή παρέχονται ή στέλνονται σε εσάς και σχετίζονται με τις Υπηρεσίες ή τη Σελίδα («Υλικά της Bitcoin Solutions») από κοινού με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις επικοινωνίες μεταξύ σας με την Bitcoin Solutions, ανήκουν στην Bitcoin Solutions.
Οι Όροι Χρήσης σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η διανομή, η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η αναδημοσίευση, η λήψη, η αποθήκευση και η αναμετάδοση οποιουδήποτε από τα υλικά που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας. Απαγορεύεται η πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών ή άλλο υλικό που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.
Σε περίπτωση που εκτυπώσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε ή παρέχετε πρόσβαση με άλλον τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών παραβιάζοντας έτσι τους Όρους Χρήσης, ενδέχεται να τερματίσουμε το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Δεν μεταφέρεται σε εσάς κανένα δικαίωμα, τίτλος, ή ενδιαφέρον στις ή προς τις Υπηρεσίες, και όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται με ρητό τρόπο διατηρούνται από τον Οργανισμό. Κάθε χρήση των Υπηρεσιών που δεν επιτρέπεται με ρητό τρόπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, αποτελεί παραβίαση των Όρων Χρήσης και είναι πιθανό να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα και άλλους νόμους.

  10.2. Περιορισμοί

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Υλικά της Bitcoin Solutions μόνο με τρόπο που σας εξουσιοδοτεί η Bitcoin Solutions σε σχέση με την χρήση των Υπηρεσιών και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Bitcoin Solutions σας δίνει άδεια πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Υπο την επιφύλαξη των προεκτεθέντων: δεν θα (α) τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα της Σελίδα, των Υπηρεσιών ή των Υλικών της Bitcoin Solutions, ή κάθε τμήμα αυτών, ή δεδομένα ή πληροφορίες που λήφθηκαν σχετικά με αυτά· (β) δομήσετε, προβάλλετε ή ενσωματώσετε την Σελίδα, της Υπηρεσίες ή τα Υλικά της Solutions Materials σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή έργο άλλου συντάκτη· (γ) ανακατασκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυγκροτήσετε ή επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα της Σελίδας, των Υπηρεσιών ή των Υλικών της Bitcoin Solutions· (δ) χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο τη Σελίδα, τις Υπηρεσίες ή τα Υλικά της Bitcoin Solutions για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς πέραν των επιδιωκόμενων όπως αυτοί καθορίζονται κατά την διακριτική ευχέρεια της Bitcoin Solutions. Η «Bitcoin Solutions», κάθε προϊόν ή όνομα υπηρεσίας, λογότυπα και άλλα σήματα που χρησιμοποιούνται στην Σελίδα ή στα Υλικά της Bitcoin Solutions, ή που συνδέονται με άλλον τρόπο με τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα τα οποία ανήκουν στην Bitcoin Solutions ή τους δικαιοπάροχους της. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μίμηση ή χρήση τους χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Bitcoin Solutions.

10.3. Αξιολόγηση

Κάθε αξιολόγηση, πρόταση, ιδέα ή άλλη πληροφορία ή υλικά που μας παρέχετε, είτε μέσω email, δημοσίευση μέσω των Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο («Αξιολόγηση») θα ανήκει στην Bitcoin Solutions. Με το παρόν παραχωρείτε στην Bitcoin Solutions κάθε δικαίωμα, τίτλο και ενδιαφέρον στην Αξιολόγηση μαζί με όλα τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Δεν θα δικαιούστε, και με το παρόν παρατήστε από κάθε αξίωση, επιβεβαίωση ή αποζημίωση με βάση οποιαδήποτε Αξιολόγηση ή άλλες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν μιας Αξιολόγησης.

11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

11.1 Ως έχει.

Στον μέγιστο βαθμό όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η σελίδα, οι υπηρεσίες καθώς και τα υλικά της Bitcoin Solutions και κάθε προϊόν και υπηρεσία που παρέχονται από ή εκ μέρους της Bitcoin Solutions παρέχονται «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» και η Bitcoin Solutions αποποιείται ρητά, και εσείς παραιτείστε, από κάθε και όλες τις εγγυήσεις κάθε είδους, είτε ρητές είτε υπονοημένες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υπονοημένων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, κτήσης ή μη παράβασης ή εγγύησης που προκύπτουν από την πορεία της απόδοσης, την πορεία της πώλησης ή χρήσης στο εμπόριο. Χωρίς να περιορίζεται στα προαναφερθέντα, η Bitcoin Solutions δεν ισχυρίζεται, ούτε δίνει εγγύηση πως η σελίδα, οι υπηρεσίες ή τα υλικά της Bitcoin Solutions είναι έγκυρα, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα, απαλλαγμένα από σφάλματα ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Η αποποίηση σιωπηρών εγγυήσεων που περιέχονται στο παρόν είναι πιθανό να μην έχει ισχύ σε περίπτωση και στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας της κατοικίας σας.

 11.2 Αποποίηση έναντι απωλειών

Έχετε γνώση του ότι τα δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να χαθούν ανεπανόρθωτα ή να καταστραφούν ή να καταστούν μη διαθέσιμα λόγω ποικίλων αιτιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αποτυχία λογισμικού, ιοί ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, αλλαγές στο πρωτόκολλο από τρίτους παρόχους, διακοπές στο διαδίκτυο, γεγονότα ανωτέρας βίας ή άλλες καταστροφές, προγραμματισμένη ή μη συντήρηση, ή άλλες αιτίες τις οποίες θα μπορούσαμε ή όχι να αποτρέψουμε. Καθίσταστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη και την αποθήκευση διπλότυπων αντιγράφων ή οποιωνδήποτε πληροφοριών αποθηκεύετε ή μεταφέρετε μέσω των υπηρεσιών μας. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για απολεσθέντα κέρδη, έσοδα ή δεδομένα, έμμεσες τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες απώλειες ή κόστη που οφείλονται σε απώλεια παραγωγής ή χρήσης, διακοπής τη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν σας έχουμε ενημερώσει ή όχι για το ενδεχόμενο τέτοιων απωλειών, και ανεξάρτητα από την θεωρητική ευθύνη που διεκδικείται.

    11.3. Όριο Ευθύνης..

Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τις Υπηρεσίες μας και που υπερβαίνουν τα $1,000, πέρα από τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν λόγω δικής μας απάτης, σοβαρής αμέλειας ή παραπτώματος εκ προθέσεως.

  11.4 Αποποίηση αποζημίωσης.

Η Bitcoin Solutions, οι συνεργάτες της και οι μέτοχοι, τα μέλη, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι δικηγόροι, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές και οι εργολάβοι, σε καμία περίπτωση δεν φέρουν την ευθύνη για τις τυχαίες, έμμεσες, ειδικές, ποινικές, σημαντικές ή άλλες παρόμοιες ζημίες ή ευθύνες (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, χωρίς να περιορίζεται σε, ζημία από απώλεια δεδομένων, πληροφοριών, εσόδων, κερδών, ή έτερων επιχειρηματικών ή χρηματοοικονομικών οφειλών), οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, του υλικού της Bitcoin Solutions, οποιαδήποτε απόδοση ή μη υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, υπηρεσίας ή άλλου στοιχείου το οποίο παρέχεται από ή εκ μέρους της Bitcoin Solutions, είτε βάσει σύμβασης, καταστατικού, αυστηρής ευθύνης ή άλλης θεωρίας (συμπεριλαμβανομένης, για την αποφυγή πάσης αμφιβολίας, οποιασδήποτε αμέλειας από μέρους της Bitcoin Solutions), ακόμα κι αν η Bitcoin Solutions έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιας ζημίας.

  11.5 Περιορισμός ευθύνης.

Η Bitcoin Solutions, οι συνεργάτες της και οι μέτοχοι, τα μέλη, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι δικηγόροι, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές και οι εργολάβοι, που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες, το υλικό της οποιαδήποτε απόδοση ή μη υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν, υπηρεσία ή άλλο στοιχείο το οποίο παρέχεται από ή εκ μέρους της Bitcoin Solutions, είτε βάσει σύμβασης, καταστατικού, αυστηρής ευθύνης ή άλλης θεωρίας (συμπεριλαμβανομένης, για την αποφυγή πάσης αμφιβολίας, οποιασδήποτε αμέλειας από μέρους της Bitcoin Solutions), σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβούν το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκε από εσάς προς την Bitcoin Solutions σύμφωνα με το παρόν συμφωνητικό και κατά την διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγήθηκαν προ του γεγονότος που προκάλεσε την αξίωση ευθύνης.

  11.6 Νομοθετημένη περίοδος παραγραφής

Συναινείτε πως ανεξάρτητα από κάθε νομοθεσία ή νόμο περί του αντίθετου, οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής η οποία προέκυψε από ή σχετίζεται με την χρήση των Σελίδων, οι Όροι αυτοί πρέπει να κατατεθούν εντός ενός (1) έτους κατόπιν της στιγμής που προέκυψε η αξίωση ή αιτία της αγωγής, ή θα παραγραφεί εξάπαντος.

12. ΔΙΑΦΟΡΑ

  12.1 Αποζημίωση

Θα υπερασπιστείτε, θα αποκαταστήσετε και θα απαλλάξετε από κάθε ευθύνη την Bitcoin Solutions, τους συνεργάτες της και τους αντίστοιχους μετόχους, τα μέλη, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους εκπροσώπους, τους προμηθευτές και τους εργολάβους (συλλογικά «Αποζημιούμενα Μέρη») από κάθε αξίωση, απαίτηση, μήνυση, αγωγή, διαδικασία, έρευνα, ευθύνη, ζημία, απώλεια, κόστος ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, όπως προκύπτει από: (α) την δική σας χρήση, ή συμπεριφορά σε σχέση με τις Υπηρεσίες· (β) οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη μας παρέχετε· (γ) την παραβίαση των παρόντων Όρων από μέρους σας· ή (δ) την παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή οντότητας. Σε περίπτωση που είστε υποχρεωμένος να αποκαταστήσετε οποιοδήποτε Αποζημιούμενο Μέρος, η Bitcoin Solutions (ή, κατά την διακριτική ευχέρεια της Bitcoin Solutions, το αρμόδιο Αποζημιούμενο Μέρος), θα έχει το δικαίωμα, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να ελέγχει οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία και να καθορίσει το αν η Bitcoin Solutions επιθυμεί να προχωρήσει σε διακανονισμό, και αν ναι, υπό ποιους όρους.

12.2 Επίλυση Διαφορών.

Όλες οι διαφορές, οι διαμάχες ή αξιώσεις που προκύπτουν από ή που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες, θα επιλύονται μέσω εμπιστευτικής και δεσμευτικής διαιτησίας μέσω εγκεκριμένου διαμεσολαβητή διαιτησιών στην πολιτεία της Πενσυλβάνια.
Καθένας από εσάς και η Bitcoin Solutions αποποιείστε την δυνατότητα εφαρμογής οποιουδήποτε και όλων των Κανόνων Προστασίας Καταναλωτών στη δικαιοδοσία σας. Συναινώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε πως (1) είναι μη εφαρμόσιμοι οποιοιδήποτε κανόνες, νόμοι ή κανονισμοί που διέπουν τις διαιτησίες «καταναλωτών», (2) η διαιτησίας κάθε διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με την χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, και (3) παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να προσφύγετε σε διαιτησία σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της πόλης διαμονής σας. Όσον αφορά τις υποκείμενες διαμάχες, τόσο εσείς όσο και η Bitcoin Solutions παραιτείστε από το δικαίωμά σας να προσφύγετε (ή να συμμετέχετε ως διάδικος ή μέλος) σχετικά με τις διαμάχες αυτές ενώπιον δικαστή ή ενόρκων.

12.3 Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Η ερμηνεία και επιβολή των Όρων αυτών, καθώς και κάθε διαφωνία που σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης ή τις Υπηρεσίες, θα διέπεται, ερμηνεύεται και επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Πενσυλβάνια ανεξάρτητα από πιθανή διαφορά μεταξύ των νόμων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την εφαρμογή των νόμων οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Συναινείτε στο ότι η Bitcoin Solutions ενδέχεται να εκκινήσει διαδικασία η οποία σχετίζεται με την επιβολή ή την εγκυρότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Bitcoin Solutions σε οποιοδήποτε δικαστήριο έχει την δικαιοδοσία. Παραιτείστε από κάθε αντίρρηση σχετικά με την διεξαγωγή της διαδικασίας σε τέτοια δικαστήρια.

12.4. Μη παραίτηση

Αποτυχία ή καθυστέρηση της Bitcoin Solutions στην άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, δεν θεωρείται εξ αυτού παραίτηση.

  12.5. Συνεργάτες και Εργολάβοι της Bitcoin Solutions

Ως «Συνεργάτης» μίας νομικής οντότητας, θεωρείτε μία έτερη νομική οντότητα η οποία ελέγχει, βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο, ή ελέγχεται από την πρώτη νομική οντότητα. Η Σελίδα και όλες οι Υπηρεσίες είναι πιθανό να λειτουργούν ή να παρέχονται από την Bitcoin Solutions, τους Συνεργάτες της, ή άλλους αντίστοιχους εργολάβους. Στον βαθμό που ένας Συνεργάτης της Bitcoin Solutions,ή εργολάβος της Bitcoin Solutions, δραστηριοποιείτε ή παρέχει Υπηρεσίες, η παροχή των υπηρεσιών αυτών από τον Συνεργάτη ή τον εργολάβο θα γίνεται υπό τους ίδιους όρους με τους Όρους που αντικαθιστούν το όνομα του Συνεργάτη ή του αναδόχου σε όλα τα σημεία όπου το όνομα της Bitcoin Solutions εμφανίζεται στους παρόντες Όρους.

  12.6. Μη παραίτηση

Αποτυχία ή καθυστέρηση της Bitcoin Solutions στην άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, δεν θεωρείται εξ αυτού παραίτηση.

12.7. Ανωτέρα βία

Η Bitcoin Solutions δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, ή σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας που ενδέχεται να υποστείτε, για οποιονδήποτε λόγο ή περιστατικό εκτός ελέγχου από την Bitcoin Solutions, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε, κάθε πλημμύρας, ακραίων καιρικών φαινομένων, σεισμού ή άλλης πράξης του Θεού, φωτιάς, πολέμου, εξέγερσης, εργασιακών διαφορών, ατυχήματος, πράξης της κυβέρνησης, επικοινωνιών, διακοπής ρεύματος ή δυσλειτουργία εξοπλισμού ή λογισμικού.

  12.8 Εκχώρηση

Δεν έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε κανένα δικαίωμα στην χρήση των Υπηρεσιών ή κανένας από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή έγκριση από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της νομικής λειτουργίας ή σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή ελέγχου. Η Bitcoin Solutions ενδέχεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει των Όρων αυτών, εν σύνολο ή εν μέρει, χωρίς προειδοποίηση ή λήψη συγκατάθεσης ή έγκρισης από εσάς.

  12.9. Πλήρης Συμφωνία

Οι Όροι αυτοί συνιστούν την εν συνόλω συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Bitcoin Solutions όσον αφορά την χρήση των Σελίδων, υπερισχύοντας οποιασδήποτε προγενέστερη έκδοσης των όρων αυτών ανάμεσα σε εσάς και την Bitcoin Solutions όσον αφορά τις Σελίδες. Συμφωνείτε πως, εκτός αν προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό από τους παρόντες όρους, δεν θα υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι στους παρόντες Όρους. Οι τίτλοι των ενοτήτων στους παρόντες Όρους υπάρχουν μόνο χάριν ευκολίας και δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ. Οι Όροι δεν μεταβάλλουν οποιαδήποτε συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε εσάς με τρίτους ως προς την συναλλαγή αυτή. Στην περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Όρων και οποιασδήποτε συμφωνίας με τρίτο μέρος, και οι όροι της εν λόγω άλλης συμφωνίας θα ελέγχονται μόνο εάν οι Όροι προσδιορίζονται και δηλώνεται πως παρακάμπτονται.

16. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ

Όλες οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων, των σχολίων, των ερωτήσεων ή τυχών παραπόνων που σχετίζονται με την Σελίδα, τις Υπηρεσίες, ή το Λογισμικό μας, πρέπει να απευθύνονται στο support@mybitcards.com.

Bitcoin Solutions, Inc

Ιστοσελίδα:  https://mybitcards.com/ & https://bitcards.com/

Menu
?